НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Заявления за НВО - 10 клас, за учебната 2019/2020 година

Във връзка с преустановяване на учебния процес до второ нареждане, Ви уведомявам следното: 1.       Всички ученици от 10-ти клас, които имат желание да се явят на

Превантивни мерки с цел недопускане разпространението на COVID-19.

Останете си в къщи, пазете се и бъдете здрави! > изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла

Съобщение до всички ученици!

Уважаеми ученици, Създадена е организация за електронно обучение. Учебния процес ще се осъществява всеки ден от 9:00 часа до 13:30 часа, като се спазва седмичното разписание за деня. За всеки к

Съобщение във връзка със заповед на МЗ за преустановяване на учебните занятия от 16.03./понеделник/ 2020 година

Уважаеми ученици и родители, Със заповед на МЗ учебните занятия се преустановяват от 16.03./понеделник/ 2020 година. Ще се прилагат различни форми на е-обучение от разстояние / образователни ресурс

Заявления за Държавни изпити

1. Във  връзка с преустановения учебен процес до второ нареждане всички ученици от 12 клас, които не са подали до този момент заявление за допускане до ДЗИ да изтеглят публикувания  форму

Услуги предоставяни от училището

- Приемане и преместване > изтегли файла - Издаване на диплома за средно образование > изтегли файла - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрел

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА  УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА> изтегли файла> изтегли файла

Правилник за дейността на училището Учебна 2019/2020г.

Правилник за дейността на училището Учебна 2019/2020г.> изтегли файла

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2019/2020 година> изтегли файла

Теменужка Петкова: Работи се за кадрово обезпечаване на АЕЦ "Козлодуй"

https://www.24chasa.bg/novini/article/8083207?fbclid=IwAR1QwMMZHShHHaCkuPaCsDIWwzVrzbBEFpLlvjc4QVNJsdg1RPwOT0dpuDg