НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Прием на документи след 7 и 8 клас за учебната 2017/2018г.

ИЗБЕРИ ПРОФЕСИЯ! ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ПРЕСТИЖНА РАБОТА, ТРАМПЛИН ЗА УСПЕШЕН СТАРТ В ЖИВОТА! ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ПРИЕМ:   СЛЕД VII-МИ КЛАС Срок на обучени

Обществен съвет към ПГЯЕ "М. С. Кюри"

Със заповед на Директора е определен конкретния брой на ОС - 5 члена (1 представител на финансиращия орган, 3-ма представители на родителите и 1 представител на работодателите). На 29.11. 2016 г. с

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - МСБ и Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - ЕИ

Две групи от по 8 ученици. Цел на обучението: Да се подпомогне успеваемостта на учениците на държавни зрелостни изпити по БЕЛ. Очаквани резултати: повишаване на успеха по БЕЛ и успешно представяне