НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Съобщение

> изтегли файлаСъобщение

Мерки и правила за работа в условия на COVID-19 за уч.20-21г.

> изтегли файлаМерки и правила за работа в условия на COVID-19 за уч.20-21г.

Стратегия за развитие на училишето 20-23

> изтегли файлаСтратегия за развитие на училището 20-23

Годишен План за деноста на училището 20/21

> изтегли файлаГодишен План за дейността на училището 20/21

ПБУ на труд 20/21

> изтегли файлаПБУ на труд 20/21

ПВТР 20/21

> изтегли файлаПВТР 20/21

Правилник за дейността на училището 20/21

> изтегли файлаПравилник за дейността на училището 20/21

Седмична програма

> изтегли файлаСедмична програма

УУП - ЗИП и ЗИПП

> изтегли файлаУУП - ЗИП и ЗИПП

УУП-2020-2021г.

> изтегли файлаУУП 2020-2021г. и РПП