НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ДОИ

ДОИ> изтегли файла

СПОРАЗУМЕНИЕ

СПРАЗУМЕНИЕ> изтегли файла

График

График> изтегли файла

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение> изтегли файла> изтегли файла

Годишен отчет за изпълнение на ДБ за 2020г.

Годишен отчет за изпълнение на ДБ за 2020г.> изтегли файла

Изпълнение на ДБ за четвърто тримесечие на 2020г.

Изпълнение на ДБ за четвърто тримесечие на 2020г.> изтегли файла

График за ОРЕС

> изтегли файлаСЪОБЩЕНИЕ   Във връзка със Заповед № 1040 / 18.11.2020г. на Кмета на община Белене за преустановяване на присъствените учебни занятия в учебните и детските заведения

Съобщение

> изтегли файлаСЪОБЩЕНИЕ   Във връзка със Заповед № 1040 / 18.11.2020г. на Кмета на община Белене за преустановяване на присъствените учебни занятия в учебните и детските заведения

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ Електронното обучение от разстояние ще продължи до 11.11.2020г. /сряда/ включително. От 12.11.2020г. /четвъртък/ се възстановява присъственото обучение в ПГЯЕ „М. С. Кюри”

Европейска седмица на професионалното образование

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ, 2020Г. /09-13.11.2020г./ Във връзка с инициативата Министерство на образованието и науката организира провеждане на  „Дни на отворени вр