Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) продължава за периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г., съгласно Заповед № РД09-3610/31.12.2020г. на МОН и Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на МЗ.

Ще се използва електронната платформа Microsoft Teams на edu.mon.bg.

В ПГЯЕ „М. С. Кюри” учебния процес ще се осъществява от 8:30 часа съгласно седмичното разписание за деня. Учениците ще получат указания от класния ръководител при настъпили промени.

Пазете се и бъдете здрави!