Новини

Стипендии за втори срок

13 ученици от специалност „Автоматизирани системи” при ПГЯЕ-Белене покриха критериите на стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй”

Реалната подкрепа, която АЕЦ „Козлодуй” дава на професионалното образование и конкретно на учещите специалност „Автоматизирани системи”, безспорно дава резултат. Учениците, покрили изискванията на стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй”, показват не само висок успех, но и отговорност към учебния процес. Стипендията е награда за едни, а за други – мотивация! Браво на всички!

Мили деца,

Трябва да знаете, че в рамките на този учебен срок можете да си гарантирате и по-високата стипендия в следващия, ако не сте успели сега. Също така знайте, че без усилия професия не се овладява, така че дерзайте! Ние, вашите учители, сме с вас, но е ваше задължение да си учите уроците! Крайната цел е да придобиете базови знания, които да са основа за бъдещото ви професионално развитие. Да изградите навици, да сте постоянни и търсещи. Всички разбрахте, че усилията ви са оценени и възнаградени. Така ще е и в живота ви!

„Натиск и търпение” е формулата за успеха и днес, и преди 1000 години, и утре!

ПГЯЕ „М. С. Кюри”