Новини

СПЕЦИАЛНОСТ:ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

ПГЯЕ "М.С.Кюри"- Белене предлага на завършващите 7 клас една актуална и перспективна специалност. Кандидатства се с оценките  по математика и БЕЛ от НВО, удостоверение за завършен 7 клас и медицинско свидетелство.

ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК

СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 гарантира:

  • добра езикова подготовка
  •  придобиване на знания и умения при работа с текстообработващи програми
  • придобиване на умения за работа в среда на съвременните информационни технологии

подготвя:

  • да се реализирате на експертно ниво в условията на пазарна конкуренция
  • самостоятелно да се справяте в работата си с програмните продукти

осигурява:

  • трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-информатик"