Новини

проект "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Към своя край е и втория етап на проект "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ". През тази учебна година ПГЯЕ сключи договори за провеждането на практиките с Община Белене, "ЧЕЗ България", НЧ "Христо Ботев 1892", ЕТ "Пламен Томов" и ЕТ "БобиКом - Боян Ангелов". Учениците бяха разпределени в 8 групи и под ръководството на опитни специалисти-наставници научиха основните правила за работа във фирмите. Успяха да приложат и доразвият наученото. Тази практика повиши мотивацията за учене у учениците и ги стимулира да продължат своето образование като специалисти по специалността, която са избрали.