Новини

Проект "Нова възможност за моето бъдеще"

В ПГЯЕ "М.С. Кюри" стартира процедурата по признаване на знания, умения и компетенции, придобити самостоятелно по неформален път. Ползите за всеки един кандидат - настоящ и бъдещ са:

  • повишаване на конкурентността на пазара на труда
  • улесняването на трудовата мобилност
  • кариерно израстване
  • по-обективно диференцирано заплащане
  • намаляване на времето за надграждащи обучения

За повече информация и запознаване с целта на проекта и възможностите за кандидатстване - в сградата на училището.