Новини

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

   В процеса на обучение ще  добиете  знания свързани с:

Ø основните закони на електротехниката;

Ø електротехническите инсталации в сгради;

Ø електрически инсталации за осветление и битови консуматори;

Ø електрически машини и апарати;

Ø проектиране на жилищни и промишлени инсталации;

  Умения да:

Ø  Извършвате диагностика и ремонт на електротехническо оборудване;

Ø  Изработване на електрически табла и инсталации;

Ø  Присъединяване на електрически инсталации към електрическото захранване.

Ще работите:

Ø  В производството и поддръжката на електрически съоръжения във всички области на промишлеността

Ø  По изработване, поддръжка и ремонт на електрически инсталации;

Ø  Като проектанти;

Ø  В собствена фирма.