Новини

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 2014/2015 ГОДИНА

ПГЯЕ "Мария Склодовска - Кюри" - град Белене съобщава, че ще приема ученици в
ДНЕВНА ФОРМА на обучение, след завършен 8 клас по следните специалности:
1. ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
2. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, след завършен 8 клас по специалността:
МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Необходими документи: копие от свидетелството за завършено основно образование; медицинско свидетелство
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране: 02-04 юли 2014г