Новини

Проект "Ученически практики"

          Вече трета година учениците от ПГЯЕ се включват в проект "Ученически практики". Те, под ръководството на наблюдаващите учители и наставниците от фирмите-партньори, провеждат практиката си в реална работна среда. Това им помага, за създаване на трудови навици и дисциплина, прилагане на наученото под вещия на наставниците и се срещат с бъдещите си работодатели.

           Ръководството на училището изказва своята благодарност на фирмите-партньори : НЧ "Христо Ботев 1892", ЕТ "БобиКОМ- Боян Ангелов" и ЧЕЗ Разпределение България,който за поредна година дават възможност на учениците, да се обучават при тях в рамките на проекта.