Новини

Проект "Ученически практики"

През втория учебен срок ученици от 11 и 12-ти клас ще участват в проект "Ученически практики" осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз.