Новини

Курс за професионална квалификация "Учител"

В ПГЯЕ „Мария Склодовска - Кюри” ще се проведе едногодишно задочно обучение от ТУ – Габрово за придобиване професионална квалификация „Учител”.
В курса могат да се включат специалисти с висше образование /бакалавър, магистър / и студенти в последен курс на обучение.
Цена на обучението – 300 лв. / може на три вноски/. Начало - месец март 2013 год.
Занятията ще се провеждат в общежитието на ПГЯЕ „М.С.Кюри” в удобно за курсистите време.
За записвания и повече информация – 0895580535 , 0895580539.