Новини

Проект "Твоя час"

В началото на учебната 2016/2017 г. стартира проект "Твоя час",  по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Врезултат, от проведените анкетни проучвания между учениците, се сформираха пет групи, които стартираха часовете си от 15.11.2016 г. :

1. Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - МСБ с ръководител Силвия Пенкова

2. Подготовка за ДЗИ по БИЛ - ЕИ с ръководител стела Митрикова

3. Клуб "Бърза и лесна закуска" с ръководител Емилия Радулова

4. Клуб "Арт - маникюр" с ръководител инж. Мая Гъркова

5. Клуб "Да направим училищния ни двор красив и зелен" с ръководител Николай Лоринков