Новини

Клуб "Бърза и лесна закуска"

Група за занимания по интереси с 8 ученици. Цел на обучението: Създаване на условия за придобиване на нови знания, умения, творчески потенциал и навици за здравословно хранене и естетично подреждане на храната. Постигане на допълнителен интерес от учениците и устойчивост към поддържането на добро здраве.

Очаквани резултати: Учениците да научат,че закуската е най-важното хранене за деня. Да се водят от идеята: "Бързата и лесна закуска, като разумно и правилно хранене - ключ към здравословен начин на живот".