Новини

Клуб "Арт - маникюр"

Група за занимания по интереси със 7 ученици. Цел на обучението: Да възпитаме и изградим у младите момичета специално отношение към техните ръце и нокти. Постигане устойчивост на интересите на учениците и мотивираща позитивна среда. Тяхното мот да бъде "Визитната картичка на една жена са нейните ръце"