Новини

Клуб "Да направим училищния ни двор красив и зелен"

Група за занимания по интереси от 12 ученици. Цел на обучението: Облагородяване на дворните пространства около сградата на училището. Възпитаване у децата чувство за принадлежност и отговорност. Развиване на навици и умения за работа. Очаквани резултати: Подсилване на връзката между човека и природата, връзката ни със земята, благата и даровете. Припомняне на някои позабравени стари традиции у българското село.