Новини

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - МСБ и Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - ЕИ

Две групи от по 8 ученици. Цел на обучението: Да се подпомогне успеваемостта на учениците на държавни зрелостни изпити по БЕЛ. Очаквани резултати: повишаване на успеха по БЕЛ и успешно представяне на ДЗИ  по БЕЛ през сесия май - юни на 2017 г.