Новини

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска - Кюри” – гр. Белене реализира поредица от дейности във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците, под ръководството на Елка Данева – учител по биология и химия и инж. Мариана Кънчева – учител по специални предмети.
Програмата включваше:
-Открит урок на тема "Мисля ли за околната среда"
-Мултимедийна презентация "Как да намалим отпадъците"
-Изработване на изделия от битови отпадъци
-Дискусия на тема "Компостиране" и изработване на заготовка за битов компост
Дейностите се проведоха от 19 до 23 ноември.
С програмата на училището бяха запознати: Общинската администрация, Дирекция на Природен парк „Персина”, Асоциация на дунавските общини „Дунав”, сдружение „Международен център за координация на екологичната информация за река Дунав”.
Гости на мероприятията бяха представители на Община Белене, Общински детски комплекс, директори, учители и ученици от СОУ „Д. Дебелянов” и ОУ „В. Левски”, Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ – Регионален офис Свищов. Броят на участниците в дейностите бе 175.
Мероприятията бяха отразени чрез репортажи от кабелна телевизия „Оптиспринт” и статия в Общински вестник „Дунавски новини”.