Новини

Обществен съвет към ПГЯЕ "М. С. Кюри"

Със заповед на Директора е определен конкретния брой на ОС - 5 члена (1 представител на финансиращия орган, 3-ма представители на родителите и 1 представител на работодателите). На 29.11. 2016 г. се проведе събрание на родителите и бяха избрани 3-ма представители на родителите за ОС и 3-ма резервни члена. Опрелен е и представител на финансиращия орган. Предстои определяне на представител на работодателите.