Новини

Прием на документи след 7 и 8 клас за учебната 2017/2018г.

ИЗБЕРИ ПРОФЕСИЯ! ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ПРЕСТИЖНА РАБОТА, ТРАМПЛИН ЗА УСПЕШЕН СТАРТ В ЖИВОТА!

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ПРИЕМ:

 

СЛЕД VII-МИ КЛАС

Срок на обучение – 5 години

Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК /Специалност: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Професия: ИКОНОМИСТ / Специалност: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

БАЛ: 3ТБЕЛ+ТМ+БЕЛ+И

Документи се приемат от 16.06.2017г.

 

СЛЕД VIII-МИ КЛАС

Срок на обучение – 4 години

Професия: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР / Специалност: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Професия: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС / Специалност: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

 

БАЛ: БЕЛ+М+И

 

Документи се приемат от 03.07.2017г.

 

Училището е създадено за нуждите на българската енергетика и във връзка със строителството на АЕЦ „Белене”

Завършилите професионалната гимназия получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация!

 

Телефони за информация: 089 55 805 35; 0895 580 541

 

Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК /Специалност: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 

Отговорна професия, изискваща висока компетентност, в същото време: престижна, търсена и добре стимулирана. Подготвя специалисти за нуждите на енергийната промишленост. Бъдещите техници придобиват знания за:

  • Устройството, начина на работа и технически параметри на електрически съоръжения в електроцентрали и подстанции;
  • Възможни дефекти и проблеми, причини за тях и начините за отстраняването им;
  • Технологии за монтаж, експлоатация, ремонт и изпитване на видове съоръжения в електроцентрали и подстанции.

Изучават се още мениджмънт, чужд език по професията, проектиране на ел. централи и мрежи, информационни технологии и д