Новини

Проект "Подкрепа за успех " - продължава

Проект „Подкрепа за успех” в ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене продължава през учебната 2019/2020 г.

Сформираха се 5 групи:

  1. Български език и литература - подготовка за ДЗИ с ръководител Стела Митрикова;
  2. Български език и литература - подготовка за НВО с ръководител Мая Христофорова;
  3. Закуската: Най-важното хранене за деня с ръководител Анета Врайкова;
  4. Математика - подготовка за НВО с ръководител инж. Борислав Борисов;
  5. Предприемачество - предприемаческа инициатива с ръководител Емилия Радулова.