Новини

Занимания по интереси за учебната 2019/2020 г. (национално финансиране)

Занимания по интереси за учебната 2019/2020 г.  (национално финансиране)

Сформирани са 5 групи:

  • клуб „Лесно и интересно в света на Българския език” с ръководител Стела Митрикова;
  • клуб „Информационни технологии” с ръководител инж. Борислав Борисов;
  • клуб „Математиката може да е за всеки” с ръководител инж. Лена Гъркова;
  • клуб „Пекарната на Еми” с ръководител Емилия Радулова;
  • клуб „С музика и слово” с ръководител Мая Ангелова.