Новини

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА  УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА> изтегли файла> изтегли файла