Новини

Услуги предоставяни от училището

- Приемане и преместване > изтегли файла

- Издаване на диплома за средно образование > изтегли файла

- Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити> изтегли файла

- Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити> изтегли файла

- Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи> изтегли файла

- Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация> изтегли файла

- Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование> изтегли файла

- Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация> изтегли файла