Новини

Заявления за Държавни изпити

1. Във  връзка с преустановения учебен процес до второ нареждане всички ученици от 12 клас, които не са подали до този момент заявление за допускане до ДЗИ да изтеглят публикувания  формуляр, който да се  попълни, подпиши, сканира и  изпрати на електронната поща на училището pgbelene@abv.bg в срок най-късно до 17.03.2020г. Служебните бележки ще бъдат раздадени при  възстановяване на учебния процес.> изтегли файла

 

2. Аналогично се подава заявление за явяване на ДИ за СПК (държавни изпити за придобиване на СПК по теория и практика) - всички ученици от 12 клас, които не са подали до този момент заявлението да  изтеглят публикувания формуляр, който да се  попълни, подпиши, сканира и  изпрати на електронната поща на училището pgbelene@abv.bg в срок най-късно до 17.03.2020г. Служебните бележки ще бъдат раздадени при  възстановяване на учебния процес.> изтегли файла