Новини

Съобщение до всички ученици!

Уважаеми ученици,

Създадена е организация за електронно обучение. Учебния процес ще се осъществява всеки ден от 9:00 часа до 13:30 часа, като се спазва седмичното разписание за деня. За всеки клас е направена електронна поща, която ще се използва за получаване на разработени уроци, видеа, презентации, тестове и задачи. Ще получите указания от класните ръководители за електронните пощи.

Приканваме Ви да спазвате указанията на Националния кризисен щаб. Пазете се и бъдете здрави!