Новини

Благотворителна инициатива "Помогни на хората в нужда"

Ние - учители и служители се присъединяваме също към благотворителната инициатива на Беленската хранителна банка. Всеки от нас ще дари за хора в нужда. Апелираме и приканваме родителите, които имат възможност, да сторят същото.
Нека дадем добър пример на нашите деца!

Благотворителна инициатива "Помогни на хората в нужда"

Около теб със сигурност има хора, които са по-застрашени от вируса заради възраст или здравословно състояние. Предложи помощ в мисията и отскочи вместо тях за хранителни продукти.
Може да подготвиш пакет с продукти по твой избор в помощ на възрастни хора, самотни майки, многодетни семейства и хора, останали без работа или в затруднено положение.
Закупените продукти оставете в нашия търговски обект, в близост до вас, а ние от своя страна обещаваме , че те ще бъдат предадени на хората в нужда при посещението им в нашия хранителен магазин.
С тази инициатива се присъединяваме към мисията на Българска хранителна банка.
Нека заедно създадем нашата местна Беленска хранителна банка!


> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла