Новини

Информация за ученици и родители

Информация за ученици и родители.
1. Заповед № РД 09-919 / 05.05.2020г., относно нови дати за провеждане на ДЗИ за XII-ти клас;
2. Заповед № РД 09-920 / 05.05.2020г., относно нови дати за провеждане на НВО в VII-ми клас;
3. Заповед № РД 09-1035 / 12.05.2020г., относно определяне за учебни, дните 20 и 22 май; 09 и 11 юни 2020г.