Новини

Доброто е по-заразително от вируса – продължение…

Доброто е по-заразително от вируса – продължение…

            С настъпването на пандемията от коронавируса в България е създаден дарителски фонд „Обединени срещу COVID - 19”. Организациите, които обединиха усилия и създадоха дарителския фонд са: Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. Дарителските усилия водят до повече подкрепени хора и институции. Мисията на фонда е: „Подпомагане на общности в нужда в България”.

            Предоставянето на подкрепата бе реализирано на конкурсен принцип с подаването на проектни предложения в два кръга.

            ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене кандидатства с проект за закупуване на продукти (храна, миещи, почистващи и дезинфекциращи препарати), с цел подкрепа на училищната общност на професионалната гимназия. Мярката има социално икономически ефект и цели да подпомогне семействата на учениците, а също така и семейства на учители и служители. Ще разчитаме на доброволци от училището (учители и служители), а също така и родители за дейностите – закупуване, разпределяне и доставка на продукти по домакинства.

            В двата кръга бяха одобрени по едно училище. Едното е нашето училище – ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене. Благодарение усилията на учителския колектив формуляра беше изготвен и подаден във втори кръг.

            Подписан е договор за дарение с Фонд „Обединени срещу COVID - 19”, с размер на дарението 10 000 лева. Предстои изпълнение на дейностите, като докато ги извършваме и оказваме подкрепа на хората, ще Ви преразкажем накратко история, размисли, думи за благодарност и реакции. Те казват много за смисъла от ползата от нашата работа, която ще е от сърце. Ще заснемем моменти от организацията на акцията, доброволци, разпределящи продукти, а също и само отделни детайли- ръка, лице, отворена врата, пакет и т.н.

            Ние учителите се присъединихме към инициативата на хранителни магазини за „Беленска хранителна банка”. Подпомогнахме над 30 семейства. Това, което правим ни носи удовлетворение, защото то е безценно за хората в нужда! Надяваме се, че това което правим, ще зарази много хора и ще имаме последователи! Пожелаваме Ви приятни слънчеви дни!

            Направете добро, усмихнете нечие сърце. Не днес… Всеки ден!

http://us4bg.org/newsletter/BGMay152020.html