Новини

Дати за провеждане на ДЗИ през сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

1. Български език и литература - 1 юни 2020 г.;

2. Втори държавен зрелостен изпит - 03 юни 2020 г.