Новини

Поздравителни адреси за абитуриенти 2020 г.

Уважаема г-жо Директор,
благодарим за отзивчивостта и готовността да приемете нашият поздрав към завършващите ученици тази година, а именно с инициативата да засадим дръвчета в двора на вашето училище. Инициативата е съвместна на ДПП "Персина" и ДГС - Никопол, които предоставиха фиданките от смърч. Първоначалната идея беше да ги залесим по време на Седмица на гората, но по  така стеклите се обстоятелства и обявеното извънредно положение това не се случи. Днес предоставяме тази възможност на абитуриентите и нека символично по този начин оставят своята следа в двора на любимото училище.
 
С уважение!
 
Даниела Каракашева - гл. спец. връзки
 с обществеността и образователни програми
 
Дирекция на Природен парк "Персина" 
5930 Белене
ул. "Персин"-5
тел.: 0658 32684 
 
Persina Nature Park Directorate
5 "Persin" Str.
5930 Belene
tel.: +359 658 32684
 
 
До
 Училищата на територията
 на ДПП „Персина“
 
По Съвместна инициатива на ДПП „Персина“ и Държавно Горско Стопанство – Никопол, абитуриентите тази година в гр. Белене ще имат възможност да посадят дърво в двора на своето училище. На завършващите средното си образование са предоставени фиданки от смърч, които не бяха залесени по време на Седмица на гората в началото на месец април, заради обявеното извънредно положение в страната. 
Днес младите дръвчета ще имат възможност да намерят своя нов дом в двора на СУ „Димчо Дебелянов“ и ПГЯЕ „Мария Скл. Кюри“ и със засждането има ще се даде възможност на завършващите своето средно образование ученици, да оставят следа в любимото училище. На добър час, Ви пожелават ДПП „Персина“ и ДГС – Никопол.
 
Текст: ДПП „Персина“
 
ДК/