Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Важни дати

 1. Провеждане и оценяване на изпитите от НВО в VII-ми клас през учебната 2019/2020г. /извадка от график/
 1. БЕЛ – 15 юни 2020г., начало 09.00 часа;
 2. Математика – 17 юни 2020г., начало 09.00 часа;
 3. Обявяване на резултатите от НВО – до 29 юни 2020г.
 4. Издаване на свидетелства за завършено основно образование – до 03 юли 2020г.
 1. График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2020-2021 година /извадка от график/
 1. Подаване на документи за участие в приема на I-ви етап – от 03 до 07 юли 2020г.;
 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на I-ви етап на класиране – до 13 юли 2020г.;
 3. Записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във II-ри етап на класиране – до 16 юли 2020г.;
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II-ри етап на класиране – до 20 юли 2020г.;
 5. Записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране – до 22 юли 2020г.;
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране – 23 юли 2020г.;
 7. Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране- – от 24 до 27 юли 2020г.;
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на III-ти етап на класиране – 29  юли 2020г;
 9. Записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране – 30 юли 2020г.;
 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране – до 03 август 2020г.;
 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10 септември 2020г.                                  

 

      Извадка от Заповед № РД09-2152/27.08.2019г. и Заповед № РД09-920/05.05.2020г. на Министъра на образованието и науката.

Линк към Заповедите:  https://www.mon.bg/bg/61> изтегли файла