Новини

Европейска седмица на професионалното образование

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ, 2020Г. /09-13.11.2020г./

Във връзка с инициативата Министерство на образованието и науката организира провеждане на  „Дни на отворени врати” при работодатели и в училище, осигуряващи професионално обучение. Целта на инициативата е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование сред младите хора, както и дуалното обучение. Цели се да се подкрепи също партньорството между бизнеса и професионалните гимназии, а бъдещите гимназисти да се ориентират и запознаят с професии и специалности.

Поради сложната епидемиологична ситуация и събитията ще бъдат организирани в електронна среда.

В периода 09 – 13 ноември 2020 година ПГЯЕ „М. С. Кюри” се включва в инициативата с презентации с цел запознаване на кандидат-гимназистите с професии/специалности по които се осъществява обучение в училището.

  1. Презентация на тема: „ПГЯЕ днес!”;
  2. Презентация на тема: „Приоритетни за „АЕЦ Козлодуй” специалности в ПГЯЕ!”.> изтегли файла> изтегли файла