Новини

Съобщение

> изтегли файлаСЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със Заповед № 1040 / 18.11.2020г. на Кмета на община Белене за преустановяване на присъствените учебни занятия в учебните и детските заведения на територията на Община Белене считано от 19.11.2020г. до 29.11.2020г.

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на община Белене, присъствените учебни занятия се преустановяват и обучението преминава в електронна среда от разстояние. Ще се използва електронната платформа Microsoft Teams на edu.mon.bg.

В ПГЯЕ „М. С. Кюри” учебния процес ще се осъществява от 8:30 часа съгласно седмичното разписание за деня.

Учениците ще получат указания от класния ръководител при настъпили промени.

 

Пазете се и бъдете здрави!