Новини

Ръководство и учители

РЪКОВОДСТВО:

 

1.инж. Мая Прокопиева Гъркова - Директор
2. Мая Ангелова Христофорова – Помощник-директор по учебната дейност
3.инж. Емилия Михайлова Петрова – Помощник-директор по учебно-производствената дейност

 

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

 

1. Силвия Величкова Пенкова
2. инж. Лена Вергилова Драшанска
3. инж. Ивайло Пламенов Катевски
4. Ваня Любенова Карлева
5. Николай Любенов Лоринков
6. инж. Борислав Прокопиев Борисов
7. Елка Иванова Данева
8. Дмитрий Генчович Илиев

 

 


УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

 

1. Емилия Константинова Радулова
2. Биянка Херманова Иванова
3. инж. Мариана Кънчева Добранова
4. инж. Борислав Прокопиев Борисов
5. инж. Ивайло Пламенов Катевски