Новини

ДКИ

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността:

Сесия юни-юли:
- за втора степен 05.06.2014г.
- за трета степен 09.06.2014г.

Срок за подаване на заявленията – 09.05.2013г.