Новини

Представителна изява по проект "УСПЕХ"

На 6.03.2013 г. клуб "Ценности и човеколюбие" по проект"Успех" проведе своята втора представителна изява на тема "Български традиции и обичаи. Пролетни празници". Мероприятието протече в три части- запознаване на гостите с легенда за Баба Марта, презентация, включваща всички популярни пролетни празници, свързани с християнския календар и викторина .
Гости бяха ученици от СОУ "Димчо Дебелянов, които с интерес се включиха във викторината с награди.