Новини

Ученически практики

Стартира проект „Ученически практики”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ.
Основните цели, към които се стреми проектът са:
- Да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците;
- Да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
- Да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
- Да увеличи стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
- Да стимулира нарастването на броя на учениците, които си намират реабота непосредствено след дипломирането;
32 /тридесет и двама / ученици от ПГЯЕ „Мария Скл.-Кюри” ще имат възможността да приложат научените знания в реална работна среда, под ръководството на наставник от фирмата-партньор. След приключване и отчитане на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер на 300 лв. Учениците бяха подбрани и разпределени по критерии и специалности в следните фирми-партньори:
- „Община Белене” – 6 ученици от специалност „Малък и среден бизнес” ще проведат практическото си обучение в административния отдел, под ръководството на 5 наставници.
- „ЧЕЗ Разпределение България” – 12 ученици от специалност „Електрически централи и подстанции” ше практикуват в двете Дирекции на дружеството, под ръководството на 4 наставници.
- „НЧ  Христо Ботев 1892” – 6 ученици от специалност „Малък и среден бизнес” ще проведат практическото си обучение в административно-счетоводния  отдел, под ръководството на 2 наставници.
- „ТВКОМ” ООД – 8 ученици от специалност „Промишлена електроника” ще се обучават под ръководството на 1 наставник.

Благодарим на ръководствата на фирмите-партньори, за предоставената възможност  учениците на ПГЯЕ да проведат своето практическо обучение  и да пожелаем успешно приключване на практиките!