Новини

За кандидат-гимназистите

Важно за кандидатстващите ученици

след завършен  VІІ клас

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

 

І. За кандидатстване в училища от Плевенска област документи се приемат в  ПГЯЕ”М.С.Кюри” – гр.Белене от 17 до 21.06.2013 г. в стая 202 от 800 до 1800 часа.

/Заповед РД-08-746/30.05.2013 г. на началника на РИО Плевен/

 

ІІ. Необходими документи:

  1. Удостоверението за завършен VІІ клас – копие
  2. Служебна бележка за оценките от НВО – копие
  3. Медицинско свидетелство – копие /За професионални гимназии/

 

ІІІ. Желаещите да кандидатстват в други области подават документи в определеното място в съответната област.

 

от Ръководството на ПГЯЕ ”М.С.Кюри”

тел.0658/35374