Новини

прием на ученици, след завършен 7 клас

ПГЯЕ “МАРИЯ СКЛОДОВСКА – КЮРИ” ГР.БЕЛЕНЕ

Прием след 7МИ клас

По специалност ”ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”
професия “ИКОНОМИСТ – ИНФОРМАТИК”

І. Документи се приемат в училището от 17 до 21.06.2013 г. в стая 202 от 8.00 до 18.00 часа.

ІІ. Необходими документи:
1. Удостоверението за завършен VІІ клас – копие
       /удостоверението се получава след подаване на заявление до директора на
        съответното училище/
2. Служебна бележка за оценките от НВО – копие
3. Медицинско свидетелство – копие

 

от Ръководството на ПГЯЕ ”М.С.Кюри”
тел.0879254585, 00879254588, 0895580539, 0894479762