Новини

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПГЯЕ "М.С.Кюри" - Белене ще приема документи за:

I. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

* Малък и среден бизнес

* Електрически инсталации

* Промишлена електроника

II. ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

* Промишлена електроника - за средно образование

* Касиер - за основно образование