Новини

Проект "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

На 05.10. 2013 година в град Плевен се проведе регионална конференция на наставниците и учителите, работещи по проекта. Регионалния координатор на проекта от РИО - Плевен, г-жа Тончева отчете изпълнението на дейностите за изминалия период. Излъчени бяха презентации на училища по темите:„Предимства и предизвикателства на наставничеството", „Ролята на наблюдаващия учител” и „Добри практики в реализацията на проекта”. Нашето училище представи презентация на тема:„Добри практики в реализацията на проекта” и изложи табло със снимков материал от дейностите на учениците по проекта. За новата учебна година ПГЯЕ ще продължи работата по проекта, като ще включим и нови фирми-партньори, тъй като интересът и желанието за участие на учениците в проекта са големи.