Новини

Проект "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

На 12.10.2013г.  по покана на екипа по проект "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ", училищният екип участва  в  Първа секторна конференция "Бизнес-професионално образование и обучение" , проведена в залата на хотел "Принцес хотел София". Ръководителят на проекта - г-жа Емилия Вълчовска представи целите и дейностите на проекта. Представени бяха инструкциите за работа с Уеб информационната система и за отчитене на разходните документи. Проведе се дискусия по актуални проблеми.