Новини

проект "УСПЕХ"

      За  трета поредна година учениците от ПГЯЕ се включват в проект „УСПЕХ”, който ще стартира в началото на м.ноември 2013г . Една част от учениците ще доразвиват своите умения и знания в своите групи, а начинаещите ще обогатят своите познания в съответните нови групи.
За новата учебна година се сформираха 10 групи:
1. Клуб ”Живот край Дунава” с ръководител Елка Данева
2. Студио „Пекарната на Еми” – хлебни изделия с ръководител Емилия Радулова
3. Студио „Български традиционни ястия”  с ръководител Силвия Пенкова
4. Клуб „Български народни танци” с ръководители Силвия Пенкова и Николай Лоринков
5. Студио „Ядреналин” с ръководител инж.Лена Драшанска
6. Студио „Салон за красота” -   ръце, коса, лице с ръководител инж.Мая Гъркова
7. Студио „Музикално – сценични идеи” с ръководител  Мая Ангелова
8. Клуб „Уникати от дърво”  с ръководител Николай Лоринков
9. Клуб „ВИДИКОН 3” с ръководител инж.Ивайло Катевски
10. Клуб „Успешен Web сайт в нашето училище” с ръководители инж.Емилия Петрова и инж.Ивайло Катевски