Новини

ДНИ НА ПРОФЕСИИТЕ

Дни на професиите в Плевен

ПГЯЕ „Мария Склодовска Кюри” –град Белене участва в образователен форум „Дни на професиите по планови региони” се проведе на 19.10.2013г в художествена галерия „Илия Бешков”. Той е част от проекта „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с регионален координатор РИО – Плевен. За събитието дойдоха представители на професионални гимназии от цяла Северна България. Гостите бяха приветствани от областния управител Илиян Йончев, от Цветанка Тончева - регионален координатор и от началника на РИО – Плевен – г-жа Албена Тотева. Във форума участваха около 60 училища от пет региона – Габрово, Русе, Търговище, Велико Търново и Плевен.

Г-жа Тончева отбеляза важността на проекта, който позволява да се осъществят плътни контакти с бизнеса и с работодателските организации, които  доскоро са гледали  с известно недоверие на учениците от професионалните гимназии, заради предубеждението, че им липсва достатъчно практически опит. „В първия етап на проекта работодателите се убедиха, че това не е така и много от учениците вече получиха покана да започнат постоянна работа след приключване на образованието си”, сподели Тончева.

Училището на своя щанд се представи с презентации, брошури, диплянки и макети.Ученици и учители от ПГЯЕ „М.С. Кюри” даваха информация на посетителите на изложението. Този форум даде възможност професионалните гимназии да обменят своя опит, да покажат положителните си страни и да затвърдят големите възможности, които дава професионалното образование.