Новини

"Нова възможност за моето бъдеще"

В ПГЯЕ "Мария Склодовска - Кюри" град Белене стартираха дейностите по проект "Нова възможност за моето бъдеще".  Започна процедурата по същинско консултиране на кандидатите за признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.