Новини

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

13 май /вторник/ - Спортен празник

14 май /сряда/ - Ден на самоуправлението в ПГЯЕ "М.С.Кюри"

15 май /четвъртък/ - изпращане на абируриентите от випуск 2014г

16 май /петък/ - състезание между отборите на ПГЯЕ "М.С.Кюри" и СОУ "Д.Дебелянов" на тема "Екология за бъдещето" под егидата на WIN - "Жените в ядрената индустрия - България"

17 май /събота/ - участие в общоградски спортен ден, организиран от WIN - "Жените в ядрената индустрия - България", с участието на отбори от училищата на територията наобщина Белене и други населени места.