Новини

Прием 2014/2015 година

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска - Кюри” - град Белене ще приема ученици за учебната 2014/2015 година по следните професии/специалности:


ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
• След  завършен 7 клас:
- Професия: Икономист-информатик/ Специалност:  ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА  със засилено изучаване на английски език – 26 уч.
Кандидатства се с оценките от НВО по БЕЛ и Математика


• След завършен 8 клас:
- Професия: Техник на компютърни системи/ Специалност:  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 26 уч.
- Професия: Икономист/ Специалност:ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – 26 уч

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

• След завършен 8 клас:
 - Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес/ Специалност: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС -35 уч.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Приемат се ученици за придобиване на средно и над средно образование.