Новини

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ПРОФЕСИЯ : ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 гарантира:

   - да работите в основните обекти на електроенергийната система на България;
   - да работите в енергоснабдителни предприятия и диспечерски  управления;
   - да изпълнявате основни дейности за пускане в експлоатация на електрическите инсталации.

 подготвя:

    - да си служите с контролно – измервателни апарати;

    - да осъществявате настройка  и диагностика на електрическо оборудване;

    - да правите икономическа оценка на електромонтажни дейности.
 

осигурява:

  • реализация на кадри;
  • работа в основни обекти в електроенергетиката.