Новини

СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

ПРОФЕСИЯ : СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

гарантира:

  • знания и опит при работа с нови технически и нормативни документи
  • знания и опит при изпълнение на търговски, финансови и административни услуги

подготвя:

  • да се реализирате като сътрудник в малък и среден бизнес
  • свобоно да работите нови технологии

осигурява:

  • втора степен на професионална квалификация