Новини

Програми по чл. 263, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗПУО

> изтегли файла Програма за осигуряване на равни възможности на учениците>

изтегли файла  Програма за превенция на ранното напускане на училище